Ferma rodziny Gwaderów to umiejętne połączenie tradycji pochodzącej z doświadczenia płynącego od pokoleń wraz z nowoczesnością prowadzenia chowu.Wiedza przekazywana przez ojców jest poszerzana o nowe rozwiązania, które wprowadzane są zgodnie z duchem czasu. Naturalne warunki życia niosek to dewiza rodziny, która czerpiąc z dorobku gospodarstwa, rozwija idee zdrowego i ekologicznego pożywienia prosto z polskiej fermy.

Zdrowa i ekologiczna żywność to dziś domena wielu ludzi, którzy proponują aktywny styl życia. Obszar chroniony Doliny Widawki to idealne, czyste i bezpieczne miejsce dla niosek rodziny Gwadera, które karmione naturalnymi, ekologicznymi paszami polskich rolników oraz żyjące w naturalnych warunkach środowiskowych niosą na polskie stoły zdrowe, ekologiczne, naturalne jajo.

Sukcesywnie wznosimy nowe kurniki w najwyższych standardach, aby zapewnić naszym kurom jak najlepsze warunki bytowe. Posiadamy jedną z pierwszych ekologicznych odchowalni niosek, gdzie kury od pierwszych dni wzrastają w dobrych warunkach z dostępem do naturalnych zasobów. Od 2019 roku posiadamy w naszych kurnikach nowoczesne systemy wolierowe, aby zapewnić nioskom wysoką jakość życia.

Dolina Rzeki Widawki to tereny chronione ze względu na wysoce wyróżniający się krajobraz o bardzo zróżnicowanym ekosystemie. Obszar objęty ochroną to w pełni funkcjonalny korytarz ekologiczny dla fauny i flory. Włodzarze województwa łódzkiego przywiązują dużą wagę do ochrony naturalnej zieleni wiejskiej, lasów czy zadrzewień rolnych. Utrzymanie trwałych użytków zielonych to priorytetowe zadanie prowadzone w Krajobrazie Doliny Widawki.