Jaja z chowu ekologicznego

Dzięki stosowaniu wysokogatunkowych pasz, pochądzących od polskich rolników, nasze jaja charakteryzuje delikatny smak oraz dobre właściwości jaja.

Zdrowa kura,
Szczęśliwa kura

Naturalne warunki bytowe kury są największymi wyznacznikami zdrowego i aktywnego życia nioski.

BIO Gwarancja

Polskie zboże przeznaczone na paszę to gwarant naturalnego pożywienia naszych niosek, które żyjąc w systemach wolierowych posiadają swobodę poruszania się, natomiast w warunkach zewnętrznych korzystają z urodzajów obszaru chronionego Doliny Widawki.


Najwyższa jakość ekologii


Szczęśliwe, zdrowe, kury


Naturalne warunki chowu